litrelerce

litrelerce

zf. (litrele'rce) Sıvılar için çok miktarda.


litrelerce, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 't', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
litrelerce kelimesinin tersten yazılışı ecrelertil diziliminde gösterilir.