log faz

log faz

bk. logaritmik faz


log faz İng. log phase

Bakterilerin üreme eğrisinde logaritmik çoğalmanın gerçekleştiği hızlı üreme fazı.


log faz için benzer kelimeler


log faz, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'g', ' ', 'f', 'a', 'z', şeklindedir.
log faz kelimesinin tersten yazılışı zaf gol diziliminde gösterilir.