logaritmik

logaritmik Fr. logarithmique

sf. (l ince okunur) mat. Logaritmaya ilişkin.


logaritmik için benzer kelimeler


logaritmik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'g', 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'i', 'k', şeklindedir.
logaritmik kelimesinin tersten yazılışı kimtiragol diziliminde gösterilir.