Lorenz eşitliği

Lorenz eşitliği İng. Lorenz equation

M, mol kütlesi; g, yoğunluk; n, kırma indisi olmak üzere bu değişkenlere bağlı olarak çıkartılan molar kırılma bağıntısı.


Lorenz eşitliği için benzer kelimeler


Lorenz eşitliği, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'o', 'r', 'e', 'n', 'z', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Lorenz eşitliği kelimesinin tersten yazılışı iğiltişe zneroL diziliminde gösterilir.