Lorenz eğrisi

Lorenz eğrisi İng. Lorenz curve

Birikimli iki oransal değerin dağılımları arasındaki ilişkinin grafiği olup, reel gelir ile nüfus veya firmaların çıktısı ile sayısı arasındaki dağılımının yüzde olarak gösterilmesinde kullanılan, gelirin kişiler arasında veya piyasanın firmalar arasında adil olarak dağılıp dağılmadığı hakkında bilgi veren ve M. O. Lorenz tarafından geliştirilip kendi adıyla anılan eğri.


Lorenz eğrisi İng. Lorenz curve

Aynı gözlem değerlerine göre iki değişkenin birlikte gösterdiği yığışımlı dağılımda değişik düzeylerde beliren toplanmanın ya da yığışımlı dağılımın tam eşitlikten yaptığı sapmanın ölçüsünü çizimsel olarak saptamak amacıyla başvurulan ve j biçimi bir çizge veren yığışımlı eğri. bk. J eğrisi.


Lorenz eğrisi için benzer kelimeler


Lorenz eğrisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'o', 'r', 'e', 'n', 'z', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
Lorenz eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe zneroL diziliminde gösterilir.