lorol

lorol İng. Lorol

1.Esas olarak sodyum dodesilsülfattan oluşan bir yüzey aktif maddenin ticari adı. 2.Hindistan cevizi yağının yüksek basınçta hidrojenlendirilmesiyle oluşmuş alifatik alkollerin bir karışımı.


lorol, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'r', 'o', 'l', şeklindedir.
lorol kelimesinin tersten yazılışı lorol diziliminde gösterilir.