lort

lort, -du İng. lord

a. (l ince okunur) 1. İngiltere'de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı: “O sırada yaşlı bir lort beni pek sevdi.” -R. H. Karay. 2. Lortlar Kamarası üyesi. 3. mec. ve hlk. Çok zengin kimse. 4. mec. ve hlk. Sükseli, kalantor, gösterişli kimse: “O bildiğimiz doktor gitmiş, yerine bir lort gelmiş.” -S. M. Alus.


lort

< İng. lord: zengin


lort için benzer kelimeler


lort, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'r', 't', şeklindedir.
lort kelimesinin tersten yazılışı trol diziliminde gösterilir.