lüks tüketim vergisi

lüks tüketim vergisi İng. luxury tax

Yaşamı sürdürmek için zorunlu olmadığı düşünülen lüks mallara uygulanan dolaylı bir vergi türü.


lüks tüketim vergisi için benzer kelimeler


lüks tüketim vergisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'ü', 'k', 's', ' ', 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
lüks tüketim vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev miteküt skül diziliminde gösterilir.