tüketim vergisi

tüketim vergisi İng. consumption tax, excise tax

Mal ve hizmetlerin tüketiminden alınan vergi.


tüketim vergisi İng. consumption tax

Yurt içinde tüketilen yiyecek mallarından alınan vergi.


tüketim vergisi için benzer kelimeler


tüketim vergisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
tüketim vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev miteküt diziliminde gösterilir.