lüteinizing hormon

lüteinizing hormon İng. luteinizing hormone, LH

Lüteinleştirici hormon.


lüteinizing hormon için benzer kelimeler


lüteinizing hormon, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'ü', 't', 'e', 'i', 'n', 'i', 'z', 'i', 'n', 'g', ' ', 'h', 'o', 'r', 'm', 'o', 'n', şeklindedir.
lüteinizing hormon kelimesinin tersten yazılışı nomroh gnizinietül diziliminde gösterilir.