adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon

adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon İng. adrenocorticotropin releasing hormone, ACTH-RF)

Kortikotropin salgılatıcı hormon.


adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon için benzer kelimeler


adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon, 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'r', 'e', 'n', 'o', 'k', 'o', 'r', 't', 'i', 'k', 'o', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', 'k', ' ', 'h', 'o', 'r', 'm', 'o', 'n', ' ', 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', 'l', 'a', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'o', 'r', 'm', 'o', 'n', şeklindedir.
adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon kelimesinin tersten yazılışı nomroh ıcıtalıglas nomroh kiportokitrokonerda diziliminde gösterilir.