büyüme hormonu salgılatıcı hormon

büyüme hormonu salgılatıcı hormon İng. growth hormone releasing hormone, GH-RH

Hipotalamustan salınarak ön hipofizden büyüme hormonu salınımını uyaran polipeptit yapısında bir hormon, somatotropin salgılatıcı hormon, GHRH, somatoliberin.


büyüme hormonu salgılatıcı hormon için benzer kelimeler


büyüme hormonu salgılatıcı hormon, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', ' ', 'h', 'o', 'r', 'm', 'o', 'n', 'u', ' ', 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', 'l', 'a', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'o', 'r', 'm', 'o', 'n', şeklindedir.
büyüme hormonu salgılatıcı hormon kelimesinin tersten yazılışı nomroh ıcıtalıglas unomroh emüyüb diziliminde gösterilir.