prolaktin salgılatıcı hormon

prolaktin salgılatıcı hormon İng. prolactine releasing hormone

Hipotalamustan salınarak ön hipofizden prolaktin salınımını uyaran polipeptit yapısında bir hormon, PRH.


prolaktin salgılatıcı hormon için benzer kelimeler


prolaktin salgılatıcı hormon, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'r', 'o', 'l', 'a', 'k', 't', 'i', 'n', ' ', 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', 'l', 'a', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'o', 'r', 'm', 'o', 'n', şeklindedir.
prolaktin salgılatıcı hormon kelimesinin tersten yazılışı nomroh ıcıtalıglas nitkalorp diziliminde gösterilir.