mac

mac

Sabanın, elle tutarak yönetmeye yarayan baston biçimindeki sapı.


mac

Saban ya da pulluğun elle tutulan yeri.


MAC İng. membrane attack complex, MAC

Zar hücum kompleksi.


mac için benzer kelimeler


mac, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, c harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'c', şeklindedir.
mac kelimesinin tersten yazılışı cam diziliminde gösterilir.