macı

macı

Sabanın, elle tutarak yönetmeye yarayan baston biçimindeki sapı.


macı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
macı kelimesinin tersten yazılışı ıcam diziliminde gösterilir.