maçır

maçır

Ekin tarlalarında kendiliğinden yetişen dikenli bir ot.


maçır için benzer kelimeler


maçır, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'ç', 'ı', 'r', şeklindedir.
maçır kelimesinin tersten yazılışı rıçam diziliminde gösterilir.