madde yayılması

madde yayılması İng. diffusion of matter

Bir maddenin (gaz ya da sıvı), daha önceden mevcut olmadığı bir bölgeye, gelişigüzel molekül hareketi ile yayılması.


madde yayılması için benzer kelimeler


madde yayılması, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'd', 'd', 'e', ' ', 'y', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
madde yayılması kelimesinin tersten yazılışı ısamlıyay eddam diziliminde gösterilir.