maddi sermaye

maddi sermaye

bk. sabit varlıklar


maddi sermaye için benzer kelimeler


maddi sermaye, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'd', 'd', 'i', ' ', 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', şeklindedir.
maddi sermaye kelimesinin tersten yazılışı eyamres iddam diziliminde gösterilir.