maden kömürü

maden kömürü

a. jeol. Taş kömürü.


maden kömürü için benzer kelimeler


maden kömürü, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'd', 'e', 'n', ' ', 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
maden kömürü kelimesinin tersten yazılışı ürümök nedam diziliminde gösterilir.