maden yerbilimi

maden yerbilimi İng. mining geology

Maden yataklarını ve bunların madencilikle olan ilgilerini araştıran uygulamalı yerbilim dalı.


maden yerbilimi için benzer kelimeler


maden yerbilimi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'd', 'e', 'n', ' ', 'y', 'e', 'r', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
maden yerbilimi kelimesinin tersten yazılışı imilibrey nedam diziliminde gösterilir.