madrabaz

madrabaz Far. madarab¥z

a. 1. Hayvan, balık, sebze, meyve vb. yiyecekleri yerinden getirerek toptan satan kimse. 2. sf. mec. Hile yapan, hileci: “Hiçbir hareketi tanımıyor, sadece mahir bir madrabaz edasıyla çıkarına bakıyor.” -E. İ. Benice.


madrabaz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'd', 'r', 'a', 'b', 'a', 'z', şeklindedir.
madrabaz kelimesinin tersten yazılışı zabardam diziliminde gösterilir.