magnetik alan

magnetik alan Osm. mıknatisî saha

(fizik)


magnetik alan için benzer kelimeler


magnetik alan, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'g', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
magnetik alan kelimesinin tersten yazılışı nala kitengam diziliminde gösterilir.