mahsûb

mahsûb

hesâba katma.


mahsûb, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, b harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'h', 's', 'û', 'b', şeklindedir.
mahsûb kelimesinin tersten yazılışı bûsham diziliminde gösterilir.