mal güvence ödencesi

mal güvence ödencesi İng. indemnity of insured goods

Mal, tarımsal ürün ve hayvan değerlerinde görülen azalma ve yitirim nedeniyle alınan ödence.


mal güvence ödencesi için benzer kelimeler


mal güvence ödencesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 'ö', 'd', 'e', 'n', 'c', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
mal güvence ödencesi kelimesinin tersten yazılışı isecnedö ecnevüg lam diziliminde gösterilir.