malign kataral fever

malign kataral fever İng. malingnant catarrhal fever

Sığırların kangrenli nezlesi.


malign kataral fever için benzer kelimeler


malign kataral fever, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', 'i', 'g', 'n', ' ', 'k', 'a', 't', 'a', 'r', 'a', 'l', ' ', 'f', 'e', 'v', 'e', 'r', şeklindedir.
malign kataral fever kelimesinin tersten yazılışı revef laratak ngilam diziliminde gösterilir.