maloluş sayışımları

maloluş sayışımları İng. calculation

İşletmede üretim öğelerinin kullanılması sonucu üretim giderlerini ayrı ayrı sayışımlamak ve bu giderleri üretim birimi sayısına bölerek işletmeye maloluş değerlerini saptamak için yapılan sayışmaların tümü.


maloluş sayışımları için benzer kelimeler


maloluş sayışımları, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', 'o', 'l', 'u', 'ş', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
maloluş sayışımları kelimesinin tersten yazılışı ıralmışıyas şulolam diziliminde gösterilir.