mangabak

mangabak

Akılsız, sersem.


mangabak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'a', 'b', 'a', 'k', şeklindedir.
mangabak kelimesinin tersten yazılışı kabagnam diziliminde gösterilir.