mangal

mangal Ar. man®al

a. Isınmaya, bir şey pişirmeye yarayan, sac, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık ayaklı ocak, korluk: “Masanın solunda küçük bir sac mangal yaz kış sürekli olarak yanardı.” -S. Birsel.


mangal

Marangozların kullandığı, delik kalemi de denilen bir araç.


mangal

Ocak kenarlarına açılan ve içine kibrit, çıra vb. şeyler koymaya yarayan küçük delikler.


mangal için benzer kelimeler


mangal, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'a', 'l', şeklindedir.
mangal kelimesinin tersten yazılışı lagnam diziliminde gösterilir.