mangan (II) asetat

mangan (II) asetat İng. manganase acetate

Formülü Mn(C2H3O2)2 4H2O, e.n. 80°C olan tekstil boyalarında katalizör olarak ve deri tabaklama işleminde kullanan alkol ve suda çözünen kırmızı kristal halde bir bileşik.


mangan asetat İng. manganese acetat

Mangan tuzuyla asetik asit karışımından oluşan mangan kaynağı.


mangan (II) asetat için benzer kelimeler


mangan (II) asetat, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'a', 'n', ' ', '(', 'I', 'I', ')', ' ', 'a', 's', 'e', 't', 'a', 't', şeklindedir.
mangan (II) asetat kelimesinin tersten yazılışı tatesa )II( nagnam diziliminde gösterilir.