manganez

manganez Fr. manganèse

a. kim. Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244 °C'de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element, mangan (simgesi Mn).


manganez, mangan Fr. manganèse

(kimya)


manganez İng. manganese

Mangan.


Manganez

Rize ili, Ardeşen ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


manganez için benzer kelimeler


manganez, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'a', 'n', 'e', 'z', şeklindedir.
manganez kelimesinin tersten yazılışı zenagnam diziliminde gösterilir.