manganit

manganit Fr. manganite, acerdèse

(jeoloji)


manganit, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'a', 'n', 'i', 't', şeklindedir.
manganit kelimesinin tersten yazılışı tinagnam diziliminde gösterilir.