mangıf

mangıf

1. Olmaz olası anlamında ilenç. 2. Kötü adam ya da ters giden iş için kullanılır. 3. bk. manguf-3.


mangıf

Bakımsız kalmış ve yıkılacak duruma gelmiş yapı.


mangıf, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'f', şeklindedir.
mangıf kelimesinin tersten yazılışı fıgnam diziliminde gösterilir.