mangırlı

mangırlı

sf. Bol parası olan.


mangırlı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'r', 'l', 'ı', şeklindedir.
mangırlı kelimesinin tersten yazılışı ılrıgnam diziliminde gösterilir.