map

map

Değerli, saygın, geçer.


MAP

bk. mikrotüpçüklere bağlı proteinler


MAP İng. MAP
MAP İng. Markovian arrival process
MAP İng. medroxyprogesterone acetate

Medroksiprogesteron asetat.


map için benzer kelimeler


map, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'p', şeklindedir.
map kelimesinin tersten yazılışı pam diziliminde gösterilir.