masalın anlatısı

masalın anlatısı Fr. Fiction ou récit de la fable

Masaldan çıkarılan ders düşünülmeksizin masalın söz kısmı.


masalın anlatısı için benzer kelimeler


masalın anlatısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
masalın anlatısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtalna nılasam diziliminde gösterilir.