maske

maske Fr. masqué

a. (ma'ske) 1. Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz. 2. Korunmak için özel olarak yapılıp yüze geçirilen şey: Gaz maskesi. 3. Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb. şeyler. 4. mec. Gerçek duyguları veya bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen aldatıcı görünüş, davranış: Hayırseverlik maskesiyle kendi çıkarını yürütüyor. 5. ruh b. Kişinin oynadığı rol veya hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış.


maske İng. mask

Yüze takılan, kimi zaman da tüm gövdeyi kaplayan; ataları, tanrıları, doğaüstü yaratıkları, ölüleri, hayvanları canlandıran; ağaçtan, otlardan, kumaşlardan vb. yapılan, şaşırtıcı ve etkileyici yüz kalıbı.


maske

bk. yapay yüz.


maske İng. mask

(Heykel) Yüze takılan ve insanın yüzünün biçiminden abartma ile ayrılan, yalnız göz yerleri açık, şaşırtıcı etkili yüzkalıbı. a. bk. yüzkalıbı.


maske İng. persona

Kişinin oynadığı rol ya da hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı maske.


maske, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'k', 'e', şeklindedir.
maske kelimesinin tersten yazılışı eksam diziliminde gösterilir.