maskeli ötleğen

maskeli ötleğen İng. Sardinian warbler

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından, 14 cm kadar uzunlukta, sırtı kül rengi kara ya da kül rengi kahverengi, karnı beyaz olan, Akdeniz memleketlerinde fundalık ve bahçelerde yaşayan, Türkiye'de Trakya, Marmara ve Ege sahillerinde bulunan, böcek, böcek larvaları ve meyve taneleri ile beslenen bir tür. Karabaş küçük ötleğen.


maskeli ötleğen için benzer kelimeler


maskeli ötleğen, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'k', 'e', 'l', 'i', ' ', 'ö', 't', 'l', 'e', 'ğ', 'e', 'n', şeklindedir.
maskeli ötleğen kelimesinin tersten yazılışı neğeltö ileksam diziliminde gösterilir.