maskeyle anestezi

maskeyle anestezi İng. mask induction

İnhalasyon anesteziklerinin hastaya maskeyle uygulanmasıyla anesteziye girilmesi.


maskeyle anestezi için benzer kelimeler


maskeyle anestezi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'k', 'e', 'y', 'l', 'e', ' ', 'a', 'n', 'e', 's', 't', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
maskeyle anestezi kelimesinin tersten yazılışı izetsena elyeksam diziliminde gösterilir.