masmas

masmas

Ağırbaşlı, durgun, uyuşuk.


masmas, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'm', 'a', 's', şeklindedir.
masmas kelimesinin tersten yazılışı samsam diziliminde gösterilir.