mast hücre tümörü

mast hücre tümörü İng. mast cell tumor

Mast hücrelerinin çeşitli organ ve dokularda yerel olarak çoğalmasıyla oluşan, genelikle iyicil, seyrek olarak da kötücül tümör, mastositom. Tüm hayvan türlerinde rastlanır ancak köpeklerde daha çok görülür.


mast hücre tümörü için benzer kelimeler


mast hücre tümörü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 't', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 't', 'ü', 'm', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
mast hücre tümörü kelimesinin tersten yazılışı ürömüt ercüh tsam diziliminde gösterilir.