mastitis tüpü

mastitis tüpü İng. udder infusion tubes

Yangılı meme lobunun tedavisi amacıyla meme başı deliğinden geçebilecek kanülü olan, antibiyotik çözelti içeren özel hazır meme şırıngası.


mastitis tüpü için benzer kelimeler


mastitis tüpü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 't', 'i', 't', 'i', 's', ' ', 't', 'ü', 'p', 'ü', şeklindedir.
mastitis tüpü kelimesinin tersten yazılışı üpüt sititsam diziliminde gösterilir.