materyal

materyal, -li Fr. matériel

a. 1. Gereç. 2. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.


materyal, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 't', 'e', 'r', 'y', 'a', 'l', şeklindedir.
materyal kelimesinin tersten yazılışı layretam diziliminde gösterilir.