matrisin sütun uzayı

matrisin sütun uzayı

bk. sütun uzayı.


matrisin sütun uzayı için benzer kelimeler


matrisin sütun uzayı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 't', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', ' ', 's', 'ü', 't', 'u', 'n', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
matrisin sütun uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu nutüs nisirtam diziliminde gösterilir.