maysterzinger

maysterzinger Alm. Meistersinger

Şövalyelik devrinde belli başlı ailelerden yetişen ve şatolarda vakit geçiren lirik şairlere Almancada verilen ad.


Maysterzinger Alm. Meistersinger

Şövalyelik çağında belli başlı ailelerden yetişen ve şatoda vakit geçiren içsel ozanlara Almanya'da verilen ad.


maysterzinger, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'y', 's', 't', 'e', 'r', 'z', 'i', 'n', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
maysterzinger kelimesinin tersten yazılışı regnizretsyam diziliminde gösterilir.