meccani

meccani Ar. mecc¥n³

sf. (mecca:ni:) esk. Parasız, bedava.


meccani

Karşılıksız


meccani için benzer kelimeler


meccani, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'c', 'c', 'a', 'n', 'i', şeklindedir.
meccani kelimesinin tersten yazılışı inaccem diziliminde gösterilir.