leyli meccani

leyli meccani

sf. esk. Parasız yatılı: “Yine bu tesirle ikinci sene de beni mektebe leyli meccani talebe yaptırdı.” -E. İ. Benice.


leyli meccani için benzer kelimeler


leyli meccani, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 'y', 'l', 'i', ' ', 'm', 'e', 'c', 'c', 'a', 'n', 'i', şeklindedir.
leyli meccani kelimesinin tersten yazılışı inaccem ilyel diziliminde gösterilir.