medyan

medyan İng. median

Ortanca.


Medyan İng. median

Orta. Eksen plânına paralel duran.


medyan, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'd', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
medyan kelimesinin tersten yazılışı naydem diziliminde gösterilir.