mekanik

mekanik, -ği Fr. mécanique

a. 1. fiz. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. 2. sf. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili. 3. sf. Makine ile yapılan. 4. sf. mec. Düşünmeden yapılan.


mekanik İng. mechanical, mechanics

1. Devim ve denge yasalarını, devindirici güçleri, makinelerin devim ve dirençlerim inceleyen bilim. 2. Bu bilime ilişkin.


mekanik İng. mechanics

Devim ve denge sorunlarını inceleyen bilim.


mekanik Osm. mihanik

(fizik)


mekanik için benzer kelimeler


mekanik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'k', 'a', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
mekanik kelimesinin tersten yazılışı kinakem diziliminde gösterilir.