istatiksel mekanik

istatiksel mekanik İng. statistical mechanics

Tanecik, molekül gibi mikrohallerin dinamik özellikleri ile bir bütünün termodinamik özellikleri arasında köprü kuran bilim.


istatiksel mekanik için benzer kelimeler


istatiksel mekanik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'a', 't', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'm', 'e', 'k', 'a', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
istatiksel mekanik kelimesinin tersten yazılışı kinakem leskitatsi diziliminde gösterilir.