meram

meram Ar. mer¥m

a. (mera:mı) İstek, amaç, gaye, maksat: “Benim meramım sana yalnız bir şey sormak.” -Ö. Seyfettin.


meram

Madem ki : Meram öyle ben de yapmam.


meram

Öyleyse, mademki.


meram

< Ar. merâm: meram; istek. || megam


Meram

öz. a. (me'ram) Konya iline bağlı ilçelerden biri.


Meram Köken: Ar.

Cinsiyet: Kız İstek, niyet, amaç.


meram için benzer kelimeler


meram, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'a', 'm', şeklindedir.
meram kelimesinin tersten yazılışı marem diziliminde gösterilir.